Förlängda svarstider för projekt i BREEAM-SE

På grund av ett stort inflöde av ansökningar om certifiering i BREEAM-SE kommer vi att under en period behöva förlänga våra svars- och handläggningstider. Detta gäller för granskningar, tekniska frågor och övriga ärenden.

Vi hoppas på er förståelse för detta och arbetar med att återkoppla så snart vi kan.