Information med anledning av covid-19 och certifiering

Covid-19 medför utmaningar i certifieringsarbetet som måste genomföras på plats. Nedan följer information om hur detta hanteras i Miljöbyggnad, BREEAM-SE och GreenBuilding.

Miljöbyggnad:

Uppdatering 2022 01 21

Skjut upp deadline med anledning av covid-19

Certifiering av Miljöbyggnadsprojekt påverkas fortfarande av rådande pandemi. Därför erbjuder vi projekt som ska inkomma med certifiering/ verifiering under 2022, möjlighet att skjuta upp sitt ordinarie slutdatum med sex (6) månader.

Uppskjutande av datum kan ske med anledning av att rådande pandemi påverkar redovisningen av indikatorer. Ingen avgift för denna förlängning utgår

Fortfarande gäller att sökande behöver inkomma med följande till SGBC i god tid innan slutdatum för certifiering/verifiering under 2022 passerat:

  • För indikatorer för vilka lagkrav finns ska uppskov/undantag från aktuell myndighet eller tillsynsmyndighet redovisas.
  • För indikatorer utan lagkrav ska en handlingsplan för hur/när det aktuella problemet ska hanteras redovisas.

Om ni har frågor eller funderingar, kontakta gärna SGBC på miljobyggnad@sgbc.se.

Sedan tidigare gäller:

Certifiering av Miljöbyggnadsprojekt kan påverkas på olika sätt av de begränsningar rådande pandemi innebär för bostäder och lokaler. Det kan till exempel vara svårt att utföra radonmätning i bostäder eller inte möjligt att utföra enkät för ett kontor då medarbetarna arbetar hemma.

Nyproducerade byggnader med slutdatum för verifiering under 2021 samt befintliga byggnader med slutdatum för certifiering under 2021, kan därför skjuta upp sitt slutdatum med 12 månader. Uppskjutande av datum kan ske med anledning av att rådande pandemi påverkar redovisningen av indikatorer. Ingen avgift för denna förlängning utgår.

Sökande behöver inkomma med följande till SGBC i god tid innan slutdatum för certifiering/verifiering under 2021 passerat:

  • För indikatorer för vilka lagkrav finns ska uppskov/undantag från aktuell myndighet eller tillsynsmyndighet redovisas.
  • För indikatorer utan lagkrav ska en handlingsplan för hur/när det aktuella problemet ska hanteras redovisas.

Om ni har frågor eller funderingar, kontakta gärna SGBC på miljobyggnad@sgbc.se.

BREEAM-SE:

Rekommendation gällande platsbesök i BREEAM-SE

BRE har förändrat sina riktlinjer för BREEAM lnternational, och SGBC önskar också att underlätta för assessorer i BREEAM-SE. Våra nya riktlinjer är därför följande.

Om assessorn inte har möjlighet att besöka byggarbetsplatsen, kan den utse en lämplig person, exempelvis en representant för entreprenören eller för fastighetsägaren, för att genomföra assessorronden för assessorns räkning. Den utsedda personen förväntas tillhandahålla en robust redovisning till assessorn som ett bevis som ersätter assessorns inspektionsrapport. Rapporten ska innehålla fotografier och ska signeras av den utsedda personen samt godkännas av assessorn. Som ett alternativ till platsbesök godkänns relationsritningar och intyg från projekteringsorganisationen.

Tillvägagångssättet gäller tills vidare. Kommentar om att tillvägagångssättet tillämpas ska lämnas i assessorns rapport.

Om ni har frågor eller funderingar, kontakta gärna SGBC på breeam@sgbc.se.