Nominera till Operativa rådet för Utbildning för 2020-2022

Medlemmar i Sweden Green Building Council har möjlighet att aktivt delta i det operativa rådet för utbildning. Rådets huvuduppgift är att stödja utbildningsansvarig och VD i utvecklingen av Sweden Green Building Councils utbildningar.

Rådets arbetsuppgifter

Det operativa rådet ska tänka strategiskt, vara rådgivande och arbeta med kvalitetssäkring av SGBC:s utbildningar.
Rådet ska stötta utbildningsavdelningens arbete och se till att SGBC erbjuder de utbildningar branschen efterfrågar.

Det operativa rådet för utbildning är viktigt för fortsatt utveckling av SGBC:s utbildningar. Därför ger vi nu medlemmarna möjlighet att nominera till rådet för 2020-2022.

Nomineringsprocess

Anställda hos Sweden Green Building Councils medlemmar kan nominera sig själva eller anställd hos annan medlem.

Utbildningsansvarig väljer tillsammans med ordföranden i det operativa rådet ut nominerade till rådet. De som väljs ut ska spegla våra medlemmar och/eller behovet inom avdelningen.

Ordförandens och övriga medlemmars mandatperiod är två år. Efter två år finns det möjlighet att förlänga mandatperioden årsvis.

Senast den 31 december behöver vi få in era nomineringar på personer som ni vill ska sitta i det operativa rådet nästkommande mandatperiod. SGBC är måna om att få in synpunkter och förslag för att få operativa råd med bred kunskap och expertis. De operativa råden finns på denna sida.

Namnförslag ska skickas till info@sgbc.se. Ange “Nominering Operativa rådet för utbildning” i ämnesraden.