Nya tolkningar och förtydliganden

BREEAM-SE 2013
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2013 finns nu under Hea 5 och Hea 6.

BREEAM-SE 2017
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2017 finns nu under Hea 04 och Ene 03.