”Prioritera utvecklingen av hållbara stadsplaner”

I en debattartikel som publicerades i tidningen Hållbart samhällsbyggande den 13 september uppmanar Carolina Larsson, avdelningschef certifiering och chef Miljöbyggnad/Miljöbyggnad iDrift hos SGBC, Sveriges politiker att öka satsningen på branschens miljö- och klimatomställning.

Med rätt åtgärder finns förutsättningar att skapa en blomstrande bygg- och fastighetssektor som både gynnar vår ekonomi och vår planet.

Sverige, likt många andra länder står inför en utmaning som kräver kreativa och framåtriktade lösningar: Hur kan vi stimulera vår bygg- och fastighetssektor utan att kompromissa med våra högt uppsatta hållbarhetskrav? Detta är en debatt som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt, utan även om vår planets framtid. Det är ingen enkel uppgift, men den kräver kreativa lösningar och betydande politiska satsningar. Här var budgetpropositionen en besvikelse på flera plan.

Det starka politiska ledarskap branschen behöver för att ställa om lyser med sin frånvaro. Se till exempel förslaget i propositionen om ynka 20 miljoner kronor fördelat på 290 kommuner för att ställa om kontor till bostäder; här behövs betydligt större stimulanser för att göra skillnad både för bostadsförsörjningen och branschens miljö- och klimatomställning.

Samhällsbyggnadsbranschen är en nyckelspelare både för den svenska ekonomin och landets miljö- och klimatarbete – den utgör en stor del av Sveriges BNP och står dessutom för drygt 20 procent av landets negativa klimatutsläpp. Därför måste årets budget ha en mycket starkare hållbarhetsförankring. Vi på SGBC har flera förslag på satsningar som svenska politiker behöver göra för att främja sektorn samtidigt som vi upprätthåller vårt fokus på hållbarhet.

Här kommer tre förslag som skulle stimulera bygg- och fastighetssektorn utan att kompromissa med våra högt uppsatta hållbarhetskrav.

  • Öka offentliga investeringar i hållbara projekt:

Öka de offentliga investeringarna i bygg- och fastighetssektorn, särskilt inom projekt som ställer höga hållbarhetskrav. Detta kan inkludera investeringar i energieffektiva byggnader, renovering av äldre fastigheter för att göra dem mer energieffektiva och miljövänliga samt infrastrukturprojekt som främjar hållbar stadsplanering, inte minst vad gäller viktiga klimatanpassningar. Exempelvis kan energieffektiviseringsstödet utökas för fler aktörer och höjas för att stimulera hållbar omställning inom befintlig bebyggelse.

  • Ställ tydliga miljö- och klimatkrav i upphandlingar:

Att stimulera bostadssektorn innebär inte att vi kan kompromissa med höga hållbarhetskrav. Tvärtom bör politiker ställa ännu tydligare och högre krav på nya byggprojekt som driver på omställningen. Detta kan innefatta krav på att byggnader måste vara energieffektiva, använda förnybara material och uppfylla hög standard för inomhusmiljö och luftkvalitet. Genom att införa sådana krav kan vi säkerställa att hållbarhet förblir en central del av byggsektorn.

  • Prioritera utvecklingen av hållbara stadsplaner:

Politiker bör också fokusera på hållbar stadsplanering. Detta innebär att främja hållbar stadsutveckling, där bostäder, arbetsplatser och infrastruktur integreras för att minska behovet av långa pendlingsresor och därmed minska koldioxidutsläppen. Genom att sätta upp riktlinjer och incitament för stadsplaner som skapar attraktiva, hållbara och levande städer som också minimerar påverkan på miljön.

Sammanfattningsvis, för att stimulera bygg- och fastighetssektorn och samtidigt driva på miljö- och klimatomställningen, måste svenska politiker agera strategiskt och visionärt. Det kan handla om att investera i innovativa tekniker och material, förtydliga regelverket, utbilda arbetskraft för framtiden och främja samarbete mellan olika sektorer. Med rätt åtgärder finns förutsättningar att skapa en blomstrande bygg- och fastighetssektor som både gynnar vår ekonomi och vår planet. Vi kräver att Sveriges politiker tar miljö- och klimatomställningen på allvar.

Denna debattartikel publicerades först i tidningen Hållbart samhällsbyggande. Du hittar artikeln här.