Turning Torsos projektledare ger tips om Miljöbyggnad iDrift

Nordens högsta skyskrapa har certifierats med Miljöbyggnad iDrift nivå Silver. Det välkända landmärket reser sig 190 meter över havet i Västra hamnen i Malmö. Det är först ut av HSB Malmös befintliga byggnader att miljöcertifieras.

Tänk stort börja smått i all ära, men när HSB Malmö skulle sätta igång att certifiera sitt befintliga fastighetsbestånd med Miljöbyggnad iDrift var det skrapan Turning Torso som fick bli pilotprojekt.

Processen startades under våren 2021 och i december utfärdade Sweden Green Building Council (SGBC) certifieringen Miljöbyggnad iDrift nivå Silver till HSB Malmö som äger och förvaltar byggnaden. Miljöbyggnad iDrift är ett av SGBC:s senast utvecklade certifieringssystem och vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av just befintliga byggnader, till skillnad mot system som granskar nybyggnation.

En skyskrapa, tre personer

Men hur går certifieringsprocessen till? HSB Malmös projektledare Jörgen Åkesson, säger att det var en relativt smidig resa – trots byggnadens skala, pandemin och till synes oändliga dokumentarkiv.

“Styrkan med det här är att man inte behöver vara en hel avdelning för att få ihop det. Vi har varit väldigt få inblandade. Det är jag, en kundvärd samt en extern partner som hjälpt oss ladda upp underlag till SGBC:s portal – vi hade ett sextiotal dokument. Och vi har haft en löpande bra dialog med SGBC för att komma vidare i hanteringen”, säger Jörgen Åkesson och fortsätter:

“Man kanske kan undra hur vi tänkte när vi började med Turning Torso? Men varför inte ta ‘worst case’ först? Turning Torso är en komplex byggnad med en viss status – de flesta känner till byggnaden och var den ligger. Vi har fått en hel del utmärkelser genom åren men det här var extra kul, just för att det är vår första Miljöbyggnad iDrift hos HSB. Det är ett bra kvitto på att vi jobbar rätt.”

Dokumenthantering – en utmaning

I byggnaden fanns ett helt rum med arkiv och den stora utmaningen har varit att hitta rätt bland dokumenten, menar Jörgen. Hans tips till förvaltare som vill sätta igång och certifiera är att ha koll på just detta.

“Det viktigaste är att man har alla dokument, så börja i den änden, särskilt om man har en äldre byggnad. Här fanns ju mycket dokumenterat digitalt men då hade vi istället problemet att det fanns på CD-rom-skivor, och vem har sådana nuförtiden? Så det blev en hel del att scanna, och det tar tid.”

Bra arbetsrutiner underlättar, tillägger han:

“Om du ska certifiera en äldre byggnad, se till att ha dessa rutiner på plats först. Man behöver drifts- och skötselinstruktioner, föra dialog med boende och göra en livsuppföljning.”

Energibesparingar som resultat

Turning Torso består av 147 hyreslägenheter samt kontor med mötes- och konferensverksamhet. Fastigheten har 54 våningar och är byggd i nio delar som skruvar sig 90 grader. Att göra en genomlysning av hela systemet har varit berikande på flera sätt och som resultat ska man bland annat byta ut styrsystemet.

“Det har varit väldigt lärorikt för oss. Det hela går ju ut på att titta närmare på hur vi jobbar. Under resans gång har vi förbättrat oss själva.”

Dessutom pågår nu uppgraderingar inom värme och kyla berättar Jörgen Åkesson.

“Vi hoppas såklart kunna se lite energibesparingar som resultat. I byggnaden finns i dagsläget inga optimeringsmöjligheter för prognoser, sådant fanns inte när den togs i drift för femton år sedan på samma sätt.”

Ökat intresse för certifiering

I februari lanserades en uppdaterad manual för Miljöbyggnad iDrift. Systemet omfattar fem huvudområden: inomhusmiljö, brukarnas hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick.
Sedan systemets lansering i juni 2020 har SGBC sett ökat intresse för att certifiera befintliga byggnader.

Hittills har 118 certifieringar utfärdats och flera nya avtal är på ingång – såsom ett samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som ska certifiera hela 1000 byggnader under 2022–2023.

Tanken är att en certifiering i Miljöbyggnad iDrift genomförs var tredje år för att säkerställa att byggnadens förvaltning är i linje med svenska och internationella standarder och miljömål. Beroende på hur man uppfyller kriterierna certifieras man enligt tre olika nivåer: Brons, Silver eller Guld.

Jörgen säger att processen må vara smidig men i grund och botten är kraven hårda.

“Det är tufft! Du måste ha ett energistatistikprogram värt namnet. Men, kan vi göra det med Turning Torso så kan alla andra också göra det.”