Ulrika Francke ny styrelseordförande för Sweden Green Building Council

Sveriges ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), har idag den 11 maj 2021 hållit årsstämma. Ulrika Francke valdes till styrelsens nya ordförande och Tomas Holmgren till ny ledamot. I samband med stämman lanserar även SGBC sitt nya program för 2021-2025 med ytterligare fokus på digitalisering, taxonomi för hållbara investeringar, opinionsbildning och nordiska projekt och samarbeten.

 

Ulrika Francke, ordförande
Ulrika Francke har gedigen erfarenhet från fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen, både som företagsledare, styrelsemedlem och borgarråd. Utöver SGBC är hon styrelseordförande i Vasakronan samt ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
Ulrika leder även Formas kommitté för ett nationellt forskningsprogram inom
hållbart samhällsbyggande och 2022 blir hon Internationella standardiseringsorganisationens (ISOs) första kvinnliga ordförande. Ulrika har tidigare varit vd för Tyréns och SBC samt ledamot i Swedbanks styrelse.

Tomas Holmgren, ledamot
Tomas Holmgren har arbetat på Sweco sedan 2011 och innan dess på ÅF (numera Afry). Just nu är han divisionschef för Swecos konsulter inom installation. Tidigare har han varit regionchef samt vd för Sweco Systems AB.

”Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Nu krävs innovation, digitalisering och radikala förändringar om vi ska lyckas ställa om i tid. Min förhoppning är att vi i styrelsen, tillsammans med SGBCs medarbetare och medlemmar, ska bidra med vår samlade kompetens och påskynda omställningen inom samhällsbyggnadsbranschen, säger Ulrika Francke, ny styrelseordförande SGBC.

SGBCs styrelse 2021
Ulrika Francke, Vasakronan (ersätter Jeanette Reuterskiöld, Reuteros)
Alexandra Hagen, White Arkitekter
Petra Krüger, NCC
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Lars Jonson, Skanska Sverige
Tomas Holmgren, Sweco (ersätter Niklas Sörensen, Ramboll)
Patrik Björkengren, Saint-Gobain Sweden
Sofie Roy, HSB Stockholm
Therese Rattik, Areim
Mats Hederos, AMF Fastigheter
Ulrika Jardfeldt, Vattenfall
Åsa Öttenius, Stockholm stad

Under 2020 hade SGBC över 400 medlemmar. Under pandemin har merparten av verksamheten bedrivits digitalt vilket har tagits emot väl av medlemmarna, årets elva medlemsmöten lockade hela 1000 deltagare. Även det praktiska certifieringsarbetet har anpassats som en följd av Covid-19.

Sweden Green Building Councils program för 2021-2025 hittar du på denna sida.