Vi söker medlemmar till WELL:s operativa råd

Nu söker vi personer till det nya Operativa Rådet för WELL med grunden i hälsofrågor relaterade till byggnader och stadsmiljöer, WELL-konsultarbete, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Med tillväxt av både WELL och hälsofrågan i stort ser SGBC potentialen att jobba mer proaktivt med WELL-systemets tillämpning för svenska projekt. Det ska åstadkommas genom etablering av ett nytt WELL Operativa Råd för att stötta SGBCs WELL-ansvariga inom marknadsrelaterade och tekniska frågor och att vara en kanal ut mot marknaden och de svenska användarna. WELL-rådet kommer att diskutera och rådgiva om tekniska frågor och förslag för svenska tolkningar samt marknadsmässiga möjligheter och förhinder. Det innebär att medlemmar i det operativa rådet får god inblick i systemet och vad som är på gång. Det finns även möjlighet att påverka systemets utveckling genom SGBC:s samarbete med IWBI.

Är du den vi söker eller tycker du att det skulle vara roligt att vara delaktig i detta råd får du gärna göra en intresseanmälan! Mejla din intresseanmälan till info@sgbc.se med ämnesråden “Ansökan om person till Operativa och Tekniska Rådet för WELL“.

Om du har frågor eller funderingar gällande vad rollen innebär, mejla gärna well@sgbc.se.