Utbildningsrådet

Kaisa Svennberg

Ordförande
RISE

Erik Sörbring

Ramboll

Filippa Persson

Projektengagemang

Erica Svantesson

Utbildar i Citylab Baskurs, Citylab Processtyrning, Citylab Fokusområden samt Citylab Hållbarhetsprogram
FOG