Vinnare Sweden Green Building Awards 2021 Copy

Så löd juryns motiveringar för 2021-års vinnare

 

Om juryarbetet

Att ta fram finalisterna och vinnarna är ett gediget arbete vilket genomförs av de olika certifieringssystemens operativa råd.
I råden sitter representanter för Sweden Green Building Councils medlemsföretag.
Årets person inom hållbart byggande tas fram av Sweden Green Building Councils marknadsforum.

Årets person inom hållbart samhällsbyggande

Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum

Motivering: Nomineringen av Filip inleds med texten ”Filip Elland är ung, energisk och engagerad. Om fler vore som han skulle fastighetsbranschen agera smartare, mänskligheten ha en bättre chans att klara klimatomställningen och planeten ges bättre odds att förbli beboelig.” Filip har stora möjligheter till påverkan i sin yrkesroll som hållbarhetschef på Castellum och har redan hunnit med mycket, trots sin låga ålder. Sedan 2011 har Filip arbetat på Castellum i olika roller och varit med om att lyfta bolaget till ett av världens mest framgångsrika fastighetsbolag inom hållbarhet.

Årets BREEAM-byggnad

Nationalarenan 3, Solna – Fabege

Motivering: Nationalarenan 3 är ett hotell inklusive longstay-koncept samt huvudkontor för Nordic Choice Hotels. Som Sveriges och Skandinaviens första nollenergihotell med en hög miljöoch hållbarhetsprofil var valet BREEAM-SE nivå Excellent ett självklart val i utvecklingen av projektet. En satsning på nollenergi fanns med tidigt och projektgruppen har arbetat aktivt med både klimatanpassningsstrategier, passiv designanalys och frikyla.

Årets BREEAM-In Use-byggnad

Torp 2:19 Lerum vårdcentral – Hemsö

Motivering: En vårdcentral byggd 1993 har via Hemsös arbete certifierats i nivå Very Good i BREEAM In-Use. Certifieringen fungerar som en effektiv kvalitetssäkring och är en del av Hemsös strategi för hållbara byggnader. Bland annat syftar strategin till en satsning på nya tekniska lösningar och innovationer, både i befintligt bestånd och nyproduktion.

Årets LEED-byggnad/projekt

SKF HQ Götaholm, Göteborg – SKF Sverige AB

Motivering: SKF Sveriges huvudkontor Götaholm innebär en återanvändning av en befintlig lagerbyggnad till kontor. Här har mycket av byggnadens struktur sparats men interiören har skalats av och fasaden energianpassats. Att få till en energieffektiv byggnad och samtidigt en bra och hälsosam inomhusmiljö var viktiga parametrar för beställaren SKF. LEED som system används av SKF i alla deras nya byggnader men i detta projekt höjdes ambitionen ytterligare för att nå ett högre betyg.

Årets LEED O+M-projekt

Hötorgshus 3-4, Stockholm – Vasakronan

Motivering: Hötorgshusen är ett av de mer kända landmärkena i Stockholms innerstad och rymmer allt från butiker, kontor och gym till restauranger och publika ytor. Hötorgshusen byggdes mellan 1955 och 1966, men redan 1946 fanns de första ritningarna klara och Sergelgatan blev då en av Sveriges första gågator. Vasakronan har som ambition att certifiera hela sitt bestånd i LEED och för befintliga byggnader är målet att byggnaden minst ska få betyget Guld. Beridarebanan 11 har dock skruvat sitt hållbarhetsarbete ytterligare och nått nivå Platinum.

Årets Miljöbyggnad

Neo Davidshall, Malmö – Riksbyggen

Motivering: ”Ett hus som stått i nästan hundra år är ett bra hus, ett hus att värna om, ett hus med en egen själ. Ett hus som Riksbyggen med en varsam hand har förädlat till bostäder utan att ta bort husets själ samtidigt som huset ska möta dagens krav från myndigheter och boende”. Så inleds nomineringen av Davidshall, som ritades av Frans Ewers och byggdes på 1930-talet i Malmö. Då användes byggnaden som polishus, vilket det fortsatt att göra fram till 2014 då Riksbyggen tog över det K- och Q-märkta huset och varsamt omvandlade fastigheten till bostäder med en Miljöbyggnadscertifiering.

Årets Miljöbyggnad iDrift

Syret 6, Lund – Wihlborgs

Motivering: Här huserade först ett teknikbolag mellan 2008 och 2013, nuvarande hyresgäst tillträdde 2014. Wihlborgs satsar nu ambitiöst på att certifiera sitt befintliga bestånd av kontorsbyggnader och här kommer Syret 6 in. Certifieringen är en viktig del av företagets miljö- och klimatstyrning och bidrar bland annat med möjligheterna till grön finansiering och en stärkt driftsprestanda, men också som en viktig del i att möta hyresgästernas efterfrågan på hållbarhet.

Årets NollCO2-projekt

Sköndalsvillan,  Tyresö – Hemsö

Motivering: Utöver en nominering i Årets Miljöbyggnad har projektet även nominerats i kategorin Årets NollCO2-projekt. Så utöver det ovanliga i ett äldre- och korttidsboende med en Miljöbyggnadscertifiering var projektet det första äldreboendet att certifieras i NollCO2. Här ryms både äldre- och korttidsboende, en lokal i bottenvåningen och högst upp i byggnaden finns gemensamhetslokaler med anslutning till en stor takterrass. Planerad inflyttning är satt till våren 2022. Här har fokus bland annat legat på klimatpåverkan och energianvändning och lösningar med hybridstommar i betong/KL-trä. Solceller i kombination med geoenergi och vattensparande åtgärder samt återbrukad tegelfasad återfinns i projektet.

Årets utmärkelse inom hållbar infrastruktur

Skellefteå Site East – Skellefteå kommun/ Skanska

Motivering: Kommunens mål med området är färdiga industritomter, anlagda på ett hållbart sätt, som stärker Skellefteås näringsliv och identitet. Projektet spänner över 46 ha och omfattar bland annat arbeten med vägbyggnation och arkberedning/terrassering av tomter och har genom konkurrenspräglad dialog och samverkan i upphandlingsskedet skapat möjligheter för unikt höga hållbarhetsambitioner.