Torstensson Art & Design

“Många av våra kunder har en vision som de vill förmedla i bild, ett mål som de vill berätta om eller en beteendeförändring de vill åstadkomma, ofta i riktning mot ett hållbart samhälle. Det är där vi kommer in med vår erfarenhet och lust att skapa och tänka i nya banor med en självklarhet om att det vi skapar inte ska vara en belastning i framtidens samhälle utan snarare en tillgång. Vi vill inspirera folk att fatta rätt beslut i sin väg mot ett mer hållbart levnadssätt.” säger Jonas Torstensson, VD på Torstensson Art & Design.

Torstensson Art & Designs huvudsakliga affärsidé är att hjälpa kunden att lättare nå sitt mål, med design, konst och smarta strategier. Konst påverkar oss människor på ett positivt sätt och platser som är utsmyckade ger ökad attraktionskraft. Den kunskapen ligger till grund för många av design- och utsmyckningsuppdragen. Allt arbete bottnar dessutom i en stor kreativ glädje och ett starkt miljötänk med många genomförda åtgärder för att uppnå ett hållbart samhälle.

En av Torstenssons Art & Designs kunder, avfallsbolaget SÖRAB, hade som mål att få fler saker inlämnade till återbruk och bättre sorterat avfall för återvinning. Uppseendeväckande skulpturer av olika återvunna material skapades till deras anläggning Stockby Returpark. Kundintervjuer har bekräftat att de som ser dem förstår att “om jag lägger något här, kan det bli något annat”. Resultatet av satsningen på konsten blev det önskade och har dessutom lett till ökad varumärkeskännedom för SÖRAB.

Skanska har som mål att vara klimatneutrala 2045 och de utmanar hela branschen att följa med. Torstensson Art & Design har skapat samtalsväckare i form av bland annat en jordglob och give-aways med bönor. Det har hjälpt Skanskas personal att inleda samtal om klimatneutralitet med besökarna i deras monter på bl.a. Business Arena.

I projekten finns alltid en grön tråd invävd i form av en strategisk genomtänkt helhet och en strävan mot det hållbara samhället. Oavsett om det är en utsmyckning, en ny visuell identitet, en gåva eller en prisstatyett. Vi glömmer aldrig miljöaspekten och är dessutom miljödiplomerade enligt kraven i Svensk Miljöbas.

Besök gärna Torstensson Art & Designs hemsida på www.torstensson.se

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!