Introduktion till certifieringssystem och EU-taxonomin företag

Kursbeskrivning

I denna halvdagskurs går vi igenom hur certifieringssystemen kan vara ett verktyg för att uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Kursmål

Syfte och kunskapsmål med denna introduktionskurs är grundläggande förståelse om EU-taxonomin och dess mål och kopplingen till de globala målen, agenda 2030 samt hur SGBC:s system linjerar med förordningen.

Struktur & Innehåll 

-Grundläggande om EU-taxonomin
-Det gröna ramverket (ekologiskt hållbarhet)
-Det röda ramverket (social hållbarhet)
-Det bruna ramverket (ohållbar/undvik)
-Kopplingen mellan EU-taxonomin och de globala målen
-Hur EU-taxonomin genom dess ekonomiska aktiviteter påverkar samhällsbyggnadsbranschens bolag och de kriterier som ställs i SGBCs miljöcertifieringssystem
-Exempel på hur det ser ut och kan se ut i våra certifieringssystem

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om EU-taxonomin. Din bakgrund kan bland annat vara inom förvaltning, projektering eller på entreprenadsidan.

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort!