“Du får den kompetens som krävs”

En av de nyare kurserna i SGBC:s utbud är tvådagarskursen Certifierad Citylabsamordnare. Vi tar en kort sittning med Pehr Hård, driftschef för Citylab, för att få veta mer om kursen.

Vad är Citylab och vad innebär din roll som driftschef?

Citylab är en verktygslåda för hållbar stadsutveckling. Verktygslådan innefattar guider, certifieringar, utbildningar och ett nätverk.

Jag arbetar med de delar av Citylab som är klara och i drift. Det innefattar i nuläget den färdigutvecklade certifieringen och hur vi på kansliet arbetar med den. Jag är också med och tar fram de utbildningar som behövs och ser till så att de är uppdaterade.

Varför ska man gå kursen Certifierad Citylabsamordnare?

Genom att utbilda sig till certifierad Citylabsamordnare får man den kompetens som krävs för att leda arbetet med Citylab i ett stadsutvecklingsprojekt. För att ett projekt ska kunna certifieras enligt Citylab krävs dessutom att en certifierad Citylabsamordnare arbetat i projektet.

Vad är det viktigaste man lär sig under kursen?

Jag skulle nog säga att det viktigaste är helhetsbilden – varför Citylab finns, hur det är uppbyggt, hur man ska implementera det praktiskt i projekten och vilka kraven är för att certifiera sitt projekt. Den helhetsbilden underlättar stort när man ska ut i ett projekt.

På vilket sätt kan man dra nytta av den kunskapen i sitt dagliga arbete?

Den ger dig goda förutsättningar att bidra i ett stadsutvecklingsprojekt och få till en effektivare process i hållbarhetsarbetet. En väldigt direkt nytta man kan dra av kursen är att den kan leda till ett uppdrag som samordnare i ett projekt.