“Öppet klimat på kursen”

Vi har idag tagit oss till Helio Hornstull där kursen Certifierad Miljöbyggnadssamordnare hålls. Under fikapausen sitter vi ned med Karin Pansell, arkitekt på BAU, för att ställa några frågor om hennes upplevelse av kursen.

Så, varför går du denna kurs?

Jag är här för att lära mig mer om Miljöbyggnad och kunna implementera kunskapen i projekt där vi jobbar med systemet. Jag ser kursen som bra kompetensutveckling generellt också, i hur man skapar miljövänliga och hållbara byggnader. Vi är flera personer på BAU som utbildar oss i Miljöbyggnad för att sedan kunna sprida kunskap till resten av organisationen.

Vad tycker du om kursen såhär långt?

Jätteintressant och väldigt användbar. Vissa delar är ganska komplicerade, men vi får se exempel och testa att fylla i checklistor och liknande, så det går bra ändå. Det är ett väldigt öppet klimat på kursen med mycket frågor. Det är kul att deltagarna kommer från olika discipliner – VVS, fastighet, arkitekter med flera. Det är också varierande hur lång erfarenhet man har, vilket är kul.

Hur är kursledaren (Åsa Wahlström)?

Jättetrevlig, bra och kompetent!

Varför är kursen bra för arkitekter?

Kursen passar bra för arkitekter eftersom vi är inblandade i ett så pass tidigt skede. Med rätt kunskap kan vi implementera hållbarhetsfrågorna redan i designskedet, och på så vis slipper vi fula och opraktiska kompletteringar som dessutom blir kostsamma. Till exempel kan man använda solavskärmning som ett designelement istället för ett nödvändigt ont. Kursen tar upp viktiga principer som är bra att veta och ta till sig, även om man inte jobbar i Miljöbyggnad idag.

Hur tror du att kursen kommer hjälpa dig i ditt jobb framöver?

Om jag börjar arbeta i ett Miljöbyggnadsprojekt kommer jag ha bra koll på alla delar i ett tidigt skede. Jag kommer att ha med mig viktig kunskap om solvärmelast, termisk komfort med mera – hur man utformar en byggnad på bästa sätt ur ett miljöperspektiv.