Workshop i Citylab-projekt

För att underlätta arbetet för de som jobbar med Citylab så erbjuder vi Workshops. Ni väljer om ni vill ha en digital eller att vi kommer ut till ert företag. Ni ges möjlighet att samla alla personer som kommer vara involverade i arbetet (både internt och externt).

Syftet med workshoppen är att hjälpa er att komma framåt i hållbarhetsarbetet och ge er en bra grund att stå på. Den anpassas till ert projekt i tid och utformning så att det känns aktuellt utifrån de behov ni har. Önskar ni avstämningar under projektets gång erbjuder SGBC regelbundna webbavstämningar.

Vi erbjuder följande workshops

Workshop för Citylabprojekt

Vill ni veta hur hållbart ert område är?  SGBC erbjuder en inspirerande kick-off där ni får en övergripande genomgång av Citylabs manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet.