Processtöd till Citylab-projekt

För att underlätta arbetet för de som jobbar med Citylab så erbjuder vi kickoffer, som hålls i projektets början. Kickofferna är digitala och ni ges möjlighet att samla alla personer som kommer vara involverade i arbetet (både internt och externt).

Syftet med kickofferna är att hjälpa er att komma framåt i hållbarhetsarbetet och ge er en bra grund att stå på. Kickofferna anpassas till ert projekt i tid och utformning så att det känns aktuellt utifrån de behov ni har. Önskar ni avstämningar under projektets gång erbjuder SGBC regelbundna webbavstämningar.

Vi erbjuder följande kickoffer

Kick-off för Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Vill ni veta hur hållbart ert område är?  SGBC erbjuder en inspirerande kick-off där ni får en övergripande genomgång av Citylabs manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet.