Processtöd till Citylab-projekt

För att underlätta arbetet för de som jobbar med Citylab guide och manual så erbjuder vi processtöd, som är en blandning av utbildning och workshops. Vi kommer då ut till er och ni har möjlighet att samla alla personer som kommer vara involverade i arbetet (både internt och externt).

Syftet är att vi hjälper er att komma framåt i hållbarhetsarbetet och att ni får en bra grund att stå på. Processtödet anpassas till ert projekt i tid och utformning så att det känns aktuellt utifrån de behov ni har. Under processen har SGBC regelbundna webbavstämningar med Citylabsamordnaren i projektet. 

Vi erbjuder följande processtöd

Kick-off för Hållbarhetsprogram

Vill ni samla ert projekt i en inspirerande kick-off som lägger grunden för en gemensam målbild avseende hållbarhetsmålen enligt Citylab i ert projekt? 

Kick-off för Handlingsplan

Vill ni samla ert projekt i en inspirerande kick-off och få en gemensam start där ni lägger grunden för det kommande arbetet med Handlingsplan med åtgärder?  

Kick-off för Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Vill ni veta hur hållbart ert område är?  SGBC erbjuder en inspirerande kick-off där ni får en övergripande genomgång av Citylabs manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet.

Workshop för Fokusområden

Vill ni höja kunskapen inom de 17 fokusområdena och indikatorerna i Citylab?   

Workshop för Projektplanering och Processtyrning

Vill ni skapa en mer konstruktiv process där olika aktörer i ert projekt deltar i ett tidigt skede?  

Webbmöten för projekt som ska certifiera

Vill ni ta del av stöd och erfarenhetsutbyte mellan projekt inför certifiering?