Processtöd till Citylab-projekt

För att underlätta arbetet för de som jobbar med Citylab guide och manual så erbjuder vi processtöd, som är en blandning av utbildning och workshops. Vi kommer då ut till er och ni har möjlighet att samla alla personer som kommer vara involverade i arbetet (både internt och externt).

Syftet är att vi hjälper er att komma framåt i hållbarhetsarbetet och att ni får en bra grund att stå på. Processtödet anpassas till ert projekt i tid och utformning så att det känns aktuellt utifrån de behov ni har. Under processen har SGBC regelbundna webbavstämningar med Citylabsamordnaren i projektet. 

Vi erbjuder följande processtöd

Kick-off för Hållbarhetsprogram

Vill ni samla ert projekt i en inspirerande kick-off som lägger grunden för en gemensam målbild avseende hållbarhetsmålen enligt Citylab i ert projekt? 

Workshop för Projektplanering och Processtyrning

Vill ni skapa en mer konstruktiv process där olika aktörer i ert projekt deltar i ett tidigt skede?  

Workshop för Fokusområden

Vill ni höja kunskapen inom de 17 fokusområdena och indikatorerna i Citylab?   

Workshop för Hållbarhetsprogram

Vill ni få feedback på ert Hållbarhetsprogram? Under workshopen får projektet tillfälle att presentera sitt utkast på Hållbarhetsprogram för resten av gruppen, få feedback från deltagare samt lära sig vilka krav som ställs av Citylab.

Kick-off för Handlingsplan

Vill ni samla ert projekt i en inspirerande kick-off och få en gemensam start där ni lägger grunden för det kommande arbetet med Handlingsplan med åtgärder?  

Workshop för Handlingsplan

Citylab Guide ger projekt vägledning i arbetet med sin Handlingsplan med åtgärder. Under workshopen får projektet tillfälle att presentera sitt utkast på Handlingsplan 

för resten av gruppen, och få feedback från deltagarna, samt en genomgång av vilka 

krav som ställs i Citylab för vid en certifiering.

Kick-off för Certifiering av en stadsdels hållbarhet

Vill ni veta hur hållbart ert område är?  SGBC erbjuder en inspirerande kick-off där ni får en övergripande genomgång av Citylabs manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet.