Anders Enebjörk

Anders Enebjörk är konsult inom hållbart byggande på NCC och arbetar främst med certifiering av fastigheter och hållbarhetsstyrning i byggprojekt. Anders är utbildad miljövetare med inriktning mot kemi och ekotoxikologi och tycker att frågor relaterade till material och livscykelperspektiv inom byggbranschen är extra intressanta.

Varför har du valt att vara kursledare på SGBC?

Som kursledare på SGBC träffar jag många mycket kompetenta och engagerade personer med olika bakgrund, vilket är roligt och utvecklande. Då samhället står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatfrågorna och samtidigt har ett stort behov av ny infrastruktur och nya byggnader finns det ett behov av kompetensutveckling. Jag gillar att dela med mig av kunskap och inspirera andra till mer hållbara åtgärder vilket jag får göra som kursledare inom SGBC.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Som kursledare får jag möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter och jag försöker alltid fokusera på praktiska exempel som kursdeltagarna kan ta med sig och faktiskt utföra eller inspireras av i sin vardag.

Varför ska man gå kurs hos SGBC?

Eftersom vi som arbetar med hållbart byggande arbetar mot samma mål (ett mer hållbart samhälle) tjänar vi alla på att dela med oss och utbyta erfarenheter vilket det finns goda möjligheter att göra inom SGBCs kurser.