Daniel Erlandsson

Daniel Erlandsson arbetar som hållbarhetskonsult på Kamtech och är granskare i Miljöbyggnad. Daniel är tidigare elektriker som skolat om till högskoleingenjör inom energiteknik.

Vad kan du bidra med som kursledare hos SGBC?

Genom min roll som kursledare kan jag vara med och bidra till att fler får ökade kunskaper inom inneklimat och energi.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Som konsult och kursledare får jag möjligheten att möta många olika infallsvinklar som jag sedan kan ta med mig och förmedla vid kommande kurser och träffar.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

När en ny fastighet uppförs kommer det ge avtryck under lång tid framöver och det är därför av stor vikt att vi tar tillvara på projekterings- och byggskedet för att ge byggnaden förutsättningar för ett långt och hållbart liv.