Elsa Hagdahl

Elsa Hagdahl arbetar med hållbart byggande som konsult på COWI. Rollen inkluderar miljöcertifiering enligt BREEAM, LEED och Miljöbyggnad, strategisk hållbarhetsrådgivning, byggmiljöinventeringar och miljö- och hållbarhetssamordning i byggprojekt.

Hur ser du på rollen som kursledare på SGBC?

Att vara kursledare på SGBC innebär en fantastisk möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter inom branschen och därigenom tillsammans ta nödvändiga steg för en mer hållbar byggbransch.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Dels för att SGBC är en organisation som vill ligga i framkant när det gäller hållbart byggande och erbjuder ett brett utbud av kurser som inte finns någon annanstans i Sverige idag, men också för att ta del av kursdeltagarnas breda kompetens och engagemang.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Att arbeta med hållbar utveckling kräver tvärdisciplinärt samarbete där det är viktigt att få bort stuprören och i stället öppna för dialog. Genom att undervisa i kurser som berör hållbarhet får jag möjlighet att möta branschkollegor med olika bakgrund, inriktningar och kompetens. Det skapar förutsättningar för spännande diskussioner, innovativt tänkande och insikter som alla tar med sig därifrån och kan implementera i sina respektive verksamheter.