Emil Fållbäck

Emil Fållbäck har i tio år arbetat som miljösamordnare med bland annat BREEAM In-Use, BREEAM-SE och Miljöbyggnad samt som BiU-Assessor i sju år.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar

Som kursledare är jag pedagogisk och har god kunskap inom de ämnen jag utbildar i. Jag försöker alltid att skapa en positiv och engagerande miljö under mina föreläsningar.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?

Att minska utsläpp och skapa bättre livsmiljöer är viktigt i alla delar av samhället och jag vill vara med och bidra inom de områden där jag har kompetens och störst möjlighet att påverka.