Erica Svantesson

Erica Svantesson är grundare och konsult på FOG Innovation. Hennes drivkraft ligger i att leda komplexa samverkansprocesser och att få stadsutvecklingsprojekt att höja sina ambitioner och utveckla sin innovativa förmåga. Hon har tidigare arbetat för Göteborgs stad.

Varför är du kursledare hos SGBC?

Som kursledare känner jag ett stort engagemang att bära med mig erfarenheter mellan projekt jag möter och på så sätt bidra till att fler projekt lyckas nå sina visioner och mål. En effekt som varar mycket längre än kurstillfället är de kontakter och nätverk som skapas, både lokalt mellan samverkande aktörer och mellan individer, och jag tror att de spelar roll i omställningen till hållbara städer.