Fredrik Holmström

Fredrik Holmström arbetar på konsultbolag Sustain Strategy Consulting i Norden AB (SUSTRACON) och hjälper företag och organisationer att koppla hållbar utveckling till affären. Han har tidigare varit chef för BREEAM på SGBC och arbetat på Hifab.

Varför vill du vara kursledare hos SGBC?

Med bakgrund som Breeam Manager i ett tidigt skede hos SGBC kände jag mig manad att fortsätta bidra genom att arbeta med utbildning.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Jag hoppas kunna inspirera fler att utbilda sig inom vårt område då jag tror att behovet finns. Vi måste också bli fler som bidrar till en mer hållbar värld.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Jag brukar tänka på mina barn, att de skall få en bättre möjlighet än det som basuneras ut i media.