Ida Adolfsson

Ida Adolfsson arbetar som miljöspecialist på Tyréns och har lång erfarenhet av att arbeta med klimatberäkningar för uppvärmning och byggnader. Sedan några år tillbaka är hon även samordnare i Miljöbyggnadsprojekt, vilket gör att hon har förståelse av både klimatberäkningar och certifieringssystem.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?
Jag brinner för hållbarhet och klimatfrågan. Jag vill sprida vidare allt det jag har lärt mig under mina 10 år i branschen. Byggbranschen behöver arbeta med att minska sin klimatpåverkan för att Sverige ska kunna nå Parisavtalet, och jag ser NollCO2 som ett bra verktyg att nå dit.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?
Det viktigaste jag som kursledare kan ge deltagarna är inspiration, och mod att driva utvecklingen av klimatsnåla byggnader.