Ida Adolfsson

Ida är Miljöspecialist och jobbar brett med klimatfrågan inom byggbranschen. Hon har tagit fram klimatberäkningar för byggnader, EPD:er och är NollCO-samordnare i byggprojekt.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Jag har länge arbetat brett inom klimatområdet, vilket gett mig kunskaper kring hur branschens olika delar samverkar med varandra inom samhällsbyggnads sektorn. NollCO2 är en av alla aktörer som arbetar med att minska sektorns klimatpåverkan och jag kan ge förståelse hur olika aktörer tänker och arbetar med att minska klimatpåverkan.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?
Samhällsbyggnads står för en stor del av landets totala utsläpp och jag vill arbeta i en sektor som kan göra en skillnad på totalen. Alla val som görs kommer ha en lång påverkan in i framtiden vilket gör att det är ännu viktigare att göra rätt val idag så att vi får en hållbar framtid