Josefin Svensson

Josefin är civilingenjör i miljö- och vattenteknik med inriktning miljömanagement från Uppsala Universitet. Hon arbetar som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på hållbarhets- och miljöstyrning. Hennes projekterfarenhet omfattar ny- och ombyggnadsprojekt för bostäder och olika typer av lokaler, samt utbyggnation av tunnelbana och reningsverk. Josefin är Assessor enligt BREEAM Infrastructure och certifierad Miljöbyggsamordnare. Hon har även en lärarexamen och håller regelbundet miljö- och hållbarhetsutbildningar för bygg- och anläggningsbranschen.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Utifrån min pedagogiska erfarenhet har jag förmåga att bedöma deltagare och anpassa upplägg utifrån deras förutsättningar så att alla får ut mesta möjliga av utbildningstillfället. För mig är det viktigt att det finns en tydlig röd tråd genom hela utbildningen, att mål och förväntningar tydliggörs och att deltagarna på utbildningen blir involverade i utbildningsmomenten. Vi lär oss bäst när vi får vara aktiva och diskutera problem och situationer som vi kan relatera till.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?
Hållbart samhällsbyggande är en självklarhet för mig. En spännande utmaning för hur vi kan ta vara på våra resurser, samtidigt som vi ser till att människor får god livskvalitet och att vi upprätthåller en god och cirkulär ekonomi, vilket jag försöker bidra till varje dag. Ingenting är självklart och för att nå ett hållbart samhälle krävs, tror jag, att vi samverkar på alla plan.