Kaisa Svennberg

Kaisa Svennberg har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetssektorn från både konsultverksamhet och forskning. Hon är idag verksam som konsult i Svennberg Ingenjörsbyrå.

Varför vill du vara kursledare hos SGBC?

Hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn är oerhört viktigt för en hållbar framtid. Att få dela med mig av min kunskap och erfarenhet uppskattar jag. SGBC har också en bredd bland sina medlemmar, kursledare och kursdeltagare vilket är väldigt inspirerande. Hållbarhet är ju en övergripande fråga och vi behöver arbeta med det tillsammans.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Miljöfrågor och hållbarhet har följt mig genom både utbildning och yrkesliv. Jag har en rätt brokig bakgrund med fokus på forskning och utveckling inom Byggnadsfysik. Många av de aktuella hållbarhetsfrågorna knyter ihop det jag gjort tidigare. Därför känns det oerhört meningsfullt att få lyfta detaljkunskap till en mer generell nivå och dela med mig av det som kursledare.

Vad gör dig till en bra kursledare? 

Engagemang, jag brinner för hållbarhet. Jag tycker att vår bygg-& fastighetssektor både har stora möjligheter och stort ansvar, och jag älskar att undervisa.