Lars Johansson

Lars Johansson arbetar som hållbarhetsledare på Ramboll. Lars är en erfaren samordnare, process- och projektledare inom hållbarhet, ekologi och stadsutveckling med lång erfarenhet av arbete inom politik, offentlig förvaltning, akademi och privata sektor. På Ramboll arbetar han med rådgivning, affärsutveckling och ledning inom miljö, klimat och hållbar stadsutveckling.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

SGBC är en viktig och marknadsdrivande aktör inom området hållbar stadsutveckling. Min resa med Citylab, som började år 2014, har gett mig nya perspektiv och konkreta verktyg för att systematiskt och långsiktigt styra och driva hållbarhetsarbetet i mina uppdrag. Som kursledare kan jag  bidra med konkreta exempel och lösningar på hur Citylab kan omsättas i praktiken, i och med de erfarenheter och metoder vi utvecklat och använt oss av i olika Citylab-projekt.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

För mig är hållbart samhällsbyggande en överlevnadsfråga. Kanske inte för mig personligen men definitivt för mina barn. Att arbeta med anpassning och omställning av dagens samhälle och städer är en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för ett bra liv för alla människor – såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt.