Morgan Persson

Morgan Persson arbetar som energispecialist på Ramboll med bakgrund inom VVS-projektering. Han har mångårig erfarenhet av energi-, klimat-, effekt-, dagsljusberäkningar.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

Genom att vara kursledare hos SGBC får jag möjlighet att bidra till utvecklingen genom att sprida kunskap, och får dessutom en direkt feedback från kursdeltagarna på hur byggbranschen ser på bland annat certifieringssystemen.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

För att samhället ska bli mer hållbart behöver så många som möjligt involveras, och utbildning spelar en central roll i denna utveckling.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Vi har idag goda möjligheter att arbeta hållbart inom byggbranschen. Jag anser att det är viktigt att fortsätta arbetet för att nå de ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelarna som detta innebär.