Paul Rogers

Paul Rogers är utbildad arkitekt och leder en grupp med fem dagsljusspecialister på BAU.

Varför har du valt att vara kursledare på SGBC?

För att etablera trovärdighet i min disciplin är det avgörande att både betydelsen av och beteendet kring dagsljus tas i beaktning i byggprocessen. Därför tycker jag det är spännande att vara kursledare för SGBC.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Det viktigaste jag kan tillföra är min passion för ämnet. Det är också av särskilt vikt för mig att ge kursdeltagarna en god

grund att stå på i det vidare arbetet med att förstå dagsljus i den bebyggda miljön.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Hållbarhetsbranschen utvecklas snabbt. Denna utveckling är inte begränsad till enbart nya metoder utan visar sig även på en teoretisk nivå. SGBC ligger i framkant för praktisk applicering av de senaste idéerna inom hållbarhet och genom att gå kurs erbjuds ett första steg för de som vill börja bidra till en mer hållbar byggbransch.