Sara Elmén

Sara Elmén är jobbar som projekt- och processledare för stadsutvecklingsprojekt. Sara arbetar med ofta program och styrdokument kopplat till hållbar stadsutveckling men har även erfarenheter av processledning och förändringsarbete i både strategiskt tidiga skeden såväl som vid projektering och genomförande av allmän plats.

Beskriv vad som gör dig till en bra kursledare för dina utbildningar 

Förutom att jag har bra koll på hur Citylab fungerar både som system och i detalj (från att ha varit med och utvecklat systemet sedan 2012, använt det i projekt, hållit flera kurstillfällen och granskat certifieringar) och kan dess styrkor och begränsningar så hämtar jag personligen energi av utbytet med alla kursdeltagare och ser det som min viktigaste uppgift att alla ska kunna delta och ta till sig det bitvis informationstunga materialet.

 

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt för dig?

För mig finns det inget annat alternativ men utmaningarna ser olika ut för olika projekt – alla behöver kunna hitta var de behöver prioritera för att få till störst effekt.