Sigrid Walve

Sigrid Walve är chef för Citylab och är utbildad biogeovetare och miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon har främst jobbat med stadsutveckling och har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet i översiktsplaner, ta fram hållbarhetsprogram för detaljplaner, samverka med byggföretagen och planera för uppföljning av genomförandet.

Vad gör dig till en bra kursledare?

Jag har lång erfarenhet som jag kan referera till, jag tycker om att kommunicera och har ett driv att hela tiden bli bättre.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

För att jag tycker att det är kul! Jag brinner för hållbarhetsfrågor och har gjort det i hela mitt liv, långt innan hållbarhet var på allas läppar. Jag har rätt kompetens, har praktisk erfarenhet och kan referera till att ha arbetet med bland annat tillsyn, stadsutveckling och med byggföretag.

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Det är inom denna sektor vi verkligen kan göra skillnad inom hållbarhet. Planeringen av den fysiska miljön påverkar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet under lång framtid och det är svårt att ångra sig när vägar dragits och hus är byggda. Vi måste tänka rätt från början.