Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

Citylab i översiktsplanering


Kursbeskrivning

Arbetar du med översiktsplanering? Denna kurs ger dig kompetens och stöd vid framtagande av översiktsplaner med fokus på hållbar utveckling.

Under denna heldagskurs får du en introduktion till Citylab och kunskap om hur du kan genomföra en hållbarhetsbedömning av en översiktsplan med hjälp av Citylab. Du får insyn i vad kontinuerlig översiktsplanering innebär, med hänsyn till långsiktiga strategier och hållbarhetsmål.

Kursen innefattar olika dimensioner av hållbar utveckling, men har ett extra fokus på social och rumslig segregation, tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet och rättviseaspekter. Du får kunskap om hur de globala målen och indikatorer för uppföljning kan användas.

En central del av kursen handlar om processtyrning enligt Citylab och hur lokala aktörers intressen och kunskap kan tas tillvara vid samråd och medborgardialog. Du får även exempel på digitala visualiseringsstöd som kan användas för att beskriva och visualisera effekterna av en översiktsplan.

Kursmål

  • Översiktsplanering som verktyg för hållbar utveckling

  • Citylab som stöd i översiktsplanering

  • Social hållbarhet i översiktsplanering

  • Visualiseringsstöd för planering och delaktighet

Målgrupp

Denna kurs passar kommuner, eller om du arbetar som arkitekt eller konsult.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 8 700 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 7 000 SEK exkl. moms