Kursinformation

Kursinformation

« Tillbaka

Dagsljus i teori och praktik


Kursbeskrivning

Vill du veta mer om hur dagsljus påverkar människors hälsa och välbefinnande? I denna kurs kommer du att få lära dig vad ljus är och varför det är bra för oss. Du kommer även få ta del av de myndighetskrav som finns och vad som diskuteras för framtiden.

På senare år har miljöcertifieringssystemen bidragit till att dagsljusfrågan blivit högaktuell. I förlängningen av detta har vi även fått en diskussion om hur faktorer som förtätning, energieffektivisering och myndighetskrav påverkar dagsljuset.

Eftersom dagsljuset behöver beaktas i ett tidigt skede under byggprocessen kommer du lära dig vilka åtgärder som bör göras och hur de kan utföras. Ett viktigt läromål är att få en känsla för hur du tidigt identifierar potentiella dagsljusproblem. 

Kursmål

Du lär dig:

  • Fördelar med dagsljus

  • Sambandet mellan dagsljus och förtätning av städer

  • Fysikaliska begrepp som t ex luminans och illuminans

  • Olika indikatorer som dagsljusfaktor, himmelsfaktor och dagsljusautonomi

  • Hur man integrerar dagsljusplanering i byggprocessen

  • Hur man hanterar simuleringsmodeller och beräknar dagsljus

  • Nuvarande och framtida myndighetskrav
  • Hur man kan identifiera och åtgärda potentiella dagsljusproblem tidigt i byggprocessen

Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som vill lära dig mer om hur du hanterar dagsljus i byggprocessen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:30

Pris

Ej medlem i Sweden Green Building Council 7 800 SEK exkl. moms
Medlem i Sweden Green Building Council 5 500 SEK exkl. moms