Nomineringsformulär Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur 2024

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur syftar till att främja hållbar utveckling av anläggningsprojekt genom att dela goda erfarenheter och tydliga, kommunicerbara exempel på hur man kan ta hållbarhetsarbetet i branschen ett steg längre. Behöriga att nomineras är både pågående och färdigställda projekt.

Endast genomförda åtgärder i projektet bedöms. Med åtgärder avses såväl upphandlingsformer, projekterade åtgärder som utförda åtgärder i entreprenaden. För att ett projekt ska räknas som pågående ska vägplan/järnvägsplan/detaljplan vara fastställd/antagen och ett genomförandebeslut för projektet vara kopplat till en beslutad finansieringsplan.

Färdigställda projekt bör vara färdigställda inom det senaste året (mellan den 1 maj 2023 och den 13 september 2024), men ska åtminstone vara färdigställt under de senaste tre åren. Med färdigställande avses för väg- och järnvägsprojekt att de öppnas för trafik, för övriga anläggningsprojekt att de tas i bruk.

Juryns bedömning utgår från genomförda åtgärder för ökad hållbarhet. Projektets slutliga ändamål ligger inte till grund för bedömningen. T.ex. tas det inte med i bedömningen att byggandet av en järnväg medför möjligheter till resor med lägre klimatbelastning än vad byggandet av en flygplats gör.

Administrativa uppgifter

Namn
Namn
Namn
Fastighetsägaren är informerad om nomineringen*

Projektspecifika uppgifter

(Max 250 ord)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)

Prioriterade områden

Beskriv under följande områden hur projektet/certifieringen har beaktat följande hållbarhetsaspekter, och ge exempel på lösningar. I de fall det finns kvantifierbara data ange detta.
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
(Max 150 ord.)
Beskriv kortfattat (max 250 ord) hur projektet bidrar till att göra samhällsbyggnadssektorn mer hållbar och varför projektet bör erhålla årets Utmärkelse för hållbar infrastruktur 2024.
Villkor för inlämnat material.*
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 64 MB.
Ladda upp minst en högupplöst bild på det nominerade projektet.