CEEQUAL BRE

CEEQUAL är ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Programmet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda.

CEEQUAL har utvecklas av den brittiska branschorganisationen Institution of Civil Engineers (ICE) och programmet lanserades för användning i England och Irland under 2003. På grund av ökat internationellt intresse för programmet utvecklades även en internationell version som lanserades i januari 2011. Denna internationella version möjliggör CEEQUAL-certifiering av svenska anläggningsprojekt. CEEQUAL togs över av BRE år 2015.

Figur 4 Sammanställning av ingående hållbarhetsaspekter i CEEQUAL

Betygssystemet utgörs av en fyrgradig skala:
■ Pass – mer än 25 % av totala poängen
■ Good – mer än 40 % av totala poängen
■ Very Good – mer än 60 % av totala poängen
■ Excellent – mer än 75 % av totala poängen
(CEEQUAL Ltd, 2014)

Användning
I oktober 2013 var det över 210 projekt som genomgått en klassning och ytterligare 80 stycken som certifierats enligt Interim Award. (CEEQUAL Ltd, 2014) I slutet av 2014 var det åtta svenska projekt som genomfört en certifiering och tilldelats betyg.

Den internationella CEEQUAL manualen version 5.1 med tillhörande dokument översattes under 2014 till svenska. Den översatta manualen distribueras till svenska assessorer av CEEQUAL ltd. Det finns möjlighet att ta del av manualen även för dig som inte är assessor, dock med vissa restriktioner. Kontakta SGBC för information.

Du som svensk assessor har även möjlighet att vara delaktig i det svenska assessors-nätverket.

Kontakta hallbarinfrastruktur@sgbc.se för mer information.