Arbetsgrupper i utvecklingen av Citylab för genomförandeskedet

Arbetsgrupper i utvecklingen av Citylab för genomförandeskedet

Arbetsgrupp 1: Funktioner, Bebyggelsestruktur, Platser, Lärmiljö, Kulturmiljö, Lokal försörjning

Fabian Sjö, Tyréns (gruppledare)

Lena Fyrvald, Huddinge kommun
Jonas Jernberg, Jernhusen
Emilia Hallin, Sweco
Elenor Lennartsson, Sweco
Therese Berg, Riksbyggen

Arbetsgrupp 2: Materialflöden, Produkter, Energi, Transport

Agneta Persson, Anthesis Grupp (gruppledare)

Lina Aglén, E.ON
Antoine Jay, Bengt Dahlgren
Ronja Roupé, Sweco

Arbetsgrupp 3: Grön- och blåstruktur, Vatten, Klimatanpassning

Marika Palmér Rivera, Ekologigruppen (gruppledare)

Krister Sernbo, Österåker kommun
Maja Larsson, EBAB
Andreas Huss, Sweco
Marie Olstedt, Norrtälje kommun
Hannah Lindblad, Riksbyggen

Arbetsgrupp 4: Krav för handlingsplaner, Mallar för handlingsplan, Uppföljningsmodell

Ann-Kristin Belkert, Actinate (gruppledare)

Emma Östlund, ETTELVA ARKITEKTER
Elin Salomonsson, Bjerking
Robert af Wetterstedt, Bjerking
Sara Golkar, Täby kommun
Elin Stening, Uppsala kommun
Jenni Brink Bylund, Täby kommun
Erica Svantesson, Fog Innovation
David Lindgren, Ramböll
Jenny Andersson, Tyréns
Jacob Lindkvist, Älvstraden Utveckling
Yvonne Andersson, Structor Miljöbyrån