Deltagande företag och organisationer i utvecklingen av Citylab för genomförandeskedet

Deltagande företag och organisationer i utvecklingen av Citylab för genomförandeskedet

Actinate

Bengt Dahlgren

Bjerking

Ebab

Ekologigruppen

E.On

Ettelva arkitekter

Jernhusen

KTH

Ramboll

Riksbyggen

Structor

Sweco

Tyréns

Täby

Uppsala kommun

Älvstranden Utveckling

Österåker