Arbetsgrupper i utvecklingen av Citylab hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Arbetsgrupper i utvecklingen av Citylab hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Arbetsgrupp 1: God hälsa och välbefinnande, Jämlikhet och social sammanhållning, Delaktighet och inflytande

Ylva Preutz Papantoni, Tyréns (gruppledare)

Helena Klintström, WSP (gruppledare)
Charlotte H Kindmark, Eskilstuna
Eva-Lena Nilsson, Skanska
Emma Holmberg, Ekologigruppen
Martin Livian, Inobi
Maja Manner, ÅF
Josefin Wangel, SLU/KTH

Arbetsgrupp 2: Trygg livsmiljö, Goda försörjningsvillkor, Attraktivt stadsliv

Fabian Sjö, Tyréns (gruppledare)
Ann-Kristin Belkert, Actinate (gruppledare)
Johanna Sederström, Akademiska hus
Sofia Hofstedt, Sweco
Madeleine Nobs, NCC
Emma Färje Jones, Skanska
Emma Ekdahl, ÅF
Therese Berg, Riksbyggen

Arbetsgrupp 3: Resurshushållning, Ingen negativ miljöpåverkan, Resiliens och flexibilitet

Pia Stoll, Projektengagemang (gruppledare)
Per Andersson, PPS Consulting (gruppledare)

Teresia Sibo, Sweco
Björn Svensby, Naturvårdsverket
Sepher Mousavi, Plantagon
Daniel Bergquist, SLU
Pia Sjöholm, Sweco
Sara Peny, Tengbom

Arbetsgrupp 4: Ingen negativ klimatpåverkan

Andreas Eggertsen Teder, White (gruppledare)
Tove Malmqvist, KTH

Arbetsgrupp 5: Platsspecifika indikatorer och hållbarhet i förvaltning

Lars Johansson, Ramboll (gruppledare)
Göran Lundberg, Swedavia
Tove Malmqvist, KTH