Remissversion

Här kan du ladda ned remissversionen av Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet. Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet är den första svenska certifieringen för hållbara stadsdelar, och är ett verktyg för att klara globala och nationella hållbarhetsmål. Certifieringen ska utvärdera hållbarheten i stadsdelar som tagits i bruk, där de boende flyttat in och verksamheter är igång.

Så lämnar du ett remissvar

I dokumenten nedan får du information om hur du går till väga för att lämna ett remissvar.

Remissperioden pågår till och med den 4 juni 2019. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter för att slutresultatet ska nå högsta möjliga kvalité.