Tidplan för NollCO2

NollCO2 kommer att lanseras under 2020. Nedan ser du tidplanen som den ser ut i mars 2020.

  • April 2020: Remissversion släpps
  • April 2020: Operativa rådet startas
  • Maj 2020: Tekniska rådet startas
  • Oktober-december 2020: Baskurser i NollCO2 startas

Observera att NollCO2 är “färskvara”. Systemet kommer behöva uppdateras årligen utifrån myndigheters förnyade riktlinjer och branschens utveckling.