Tidplan för NollCO2

NollCO2 kommer att lanseras under 2020. Nedan ser du tidplanen som den ser ut i juni 2020.

  • April 2020: Remissversion släpptes, stängdes den 29 maj efter sex veckor
  • Maj 2020: Operativa rådet startades med Anna Pantze från Tyréns som ordförande
  • Juni 2020: Tekniska rådet startas, arbete med remissvar
  • Augusti 2020: Layout och färdigställande av illustrationer i manual
  • September 2020: Lansering av NollCO2
  • Oktober och december 2020: Baskurser i NollCO2 hålls

Observera att NollCO2 är “färskvara”. Systemet kommer behöva uppdateras årligen utifrån myndigheters förnyade riktlinjer och branschens utveckling.