Certifierade och registrerade WELL-projekt

Det finns idag närmare 500 stycken certifierade WELL-projekt globalt och ca 3789 registrerade projekt, i ett femtiotal länder.

I Sverige finns idag ett 30-tal registrerade WELL-projekt, och fem projekt som hittills är helt certifierat. Det är både fastigheter och kommersiella interiörer som har pågående certifieringsprojekt.

IWBI har en projektlista på sin hemsida, välj “Sweden” under “Country/Region” för att visa alla svenska WELL projekt.