Vad är WELL Building Standard?

WELL-systemet består av olika kategorier och indikatorer som riktar in sig på både hårda och mjuka värden i syfte att förbättra människors hälsa och välmående – allt från luftkvalité och dagsljus till näring och mental hälsa.

Den första versionen av systemet, WELL v1, lanserades 2014, efter sex år av forskning och utveckling. År 2018 vidareutvecklades systemet och mynnade ut i WELL v2, som efter två års beta test lanserades i september 2020. WELL v2 är baserat på feedback från användarna av den första versionen samt den senaste hälsoforskningen.