Frågor och svar om GreenBuilding

Här svarar vi på några vanliga frågor om certifieringssystemet GreenBuilding. Du hittar också bra information i de nedladdningsbara dokument du hittar under manualer och verktyg för GreenBuilding.

Måste man vara medlem i SGBC för att få söka GreenBuilding-certifiering?
Nej. Alla ansökan om certifiering och få den bedömd av granskarna i GreenBuilding. Detta förutsätter att granskningsavgiften betalas. Aktuell prislista finns på hemsidan.

Får man en plakett när en fastighet certifierats som GreenBuilding?
Nej, det vi skickar ut när en fastighet certifierats som GreenBuilding är ett intyg i pdf-format.

Vi varken äger eller förvaltar, men köper, utvecklar och säljer byggnader. Kan vi GreenBuilding-certifiera dessa byggnader?
Ja, både den som bygger, bygger om eller fungerar som fastighetsutvecklare kan GreenBuilding-certifiera byggnader. GreenBuilding kopplas till företag som visar prov på energiarbetet.

När kan en ny byggnad GreenBuilding-certifieras?
När energiberäkningarna är klara kan ansökan skickas in. Med underskriften förbinder sig sökande till att huset byggs enligt beskrivningen i ansökan.

När kan en befintlig byggnad GreenBuilding-certifieras?
Före, under tiden eller efter genomförda energisparåtgärder. När åtgärderna är genomförda ska energianvändningen årligen återrapporteras och därmed verifieras. Åtgärderna får vara max fem år gamla.

Vad händer om byggnaden drar mer energi än som uppgetts i ansökan?
Felen som orsakar den för höga energianvändningen bör rättas till, i annat fall förloras rätten att kalla byggnaden för GreenBuilding. I återrapporteringen ska avvikelser beskrivas.

Hur bedöms byggnader där värme i betydande omfattning kan återvinnas från verksamhetens processer, t ex livsmedelskylar.
Energianvändningen beräknas utifrån en normal butiksanvändning, se vidare bedömningsgrunder för nybyggnad.

När ska de planerade åtgärder vara genomförda vid GreenBuilding-certifiering av en befintlig byggnad?
De ska vara slutförda inom ett år.