Granskning i Miljöbyggnad

Granskningen i Miljöbyggnaden är en av de viktigaste delarna i certifieringssystemet. En oberoende granskare bedömer i varje projekt om betygskriterierna är uppfyllda genom att gå igenom eventuella beräkningar, resultat, ritningar, följesedlar, inventeringsrapporter med mera som har skickats in i ansökan.

Genom granskningen säkerställs att varje projekt har skickat in korrekt material och att samtliga krav i certifieringen har uppnåtts. Granskarna har därför en viktig roll i processen och står för den huvudsakliga kvalitetsäkringen av ansökningar inför certifiering. Här nedan följer alla granskare.

Granskare i Miljöbyggnad

Kalle Almstedt

KAMTech, Örebro

Daniel Erlandsson

Utbildar i Miljöbyggnad baskurs
KAMTech, Örebro

Christina Carlsson

Kodeda, Göteborg

Johny Gustavsson

Polygon och AK Konsult, Solna

Magnus Heier

Ramböll, Göteborg

Therese Johansson Dekreon

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, Göteborg

Mattias Jönsson

Bengt Dahlgren, Malmö

Ola Larsson

WSP, Uppsala

Maria Novikova

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Stockholm

Morgan Persson

Utbildar i Miljöbyggnad baskurs
Ramboll, Stockholm

Jonas Sjöholm Norling

Incoord

Jimmy Tunhav

Gicon, Göteborg

Ellen Andersson

Ramböll

Mariette Thid

Tengbom

Anders Fremling

WSP

Herman Nilsson

Wilzens