Vi certifierar

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

Den 30 november gick årets Sweden Green Building Awards av stapeln i Stockholm. Priset delas årligen ut av SGBC till individer och projekt inom samhällsbyggnadssektorn som inspirerar och visar vägen i...

Ombyggnad, förlängd övergångsperiod och återrapportering

Ombyggnad MB4.0 och förlängd övergångsperiod för MB3.2 Vi har sedan lanseringen av den senaste manualen, MB4.0, identifierat att det behövs en utveckling av ombyggnad. Eftersom manualen för befintlig...

Uppdaterad process för samgranskning

Förhandsbeskedet för samgranskning av lika byggnader har tagits bort och ersatts av en vägledning. ...

SGBC lanserar nytt verktyg för beräkning av grönytefaktor i Miljöbyggnad 4.0

I den senaste uppdateringen av certifieringssystemet Miljöbyggnad, 4.0, ska projekt styrka arbetet med ekosystemtjänster. Därför lanserar SGBC ett eget verktyg för beräkning av grönytefaktor (GYF). ...

SGBC rekryterar tillförordnad chef för BREEAM

Désirée Moberg arbetar som konsult på Green Level AB och har under hösten rekryterats som tillförordnad chef för BREEAM hos SGBC. Här berättar Désirée om sin tidigare erfarenhet, vad hon ser mest fram...

Nu presenteras finalisterna i Sweden Green Building Awards 2023

Nu presenteras de 20 finalisterna i Sweden Green Building Awards (SGB Awards), Sveriges mest prestigefyllda prisutdelning inom hållbart samhällsbyggande. Utmärkelserna delas årligen ut av Sweden Green...

”Prioritera utvecklingen av hållbara stadsplaner”

I en debattartikel som publicerades i tidningen Hållbart samhällsbyggande den 13 september uppmanar Carolina Larsson, avdelningschef certifiering och chef Miljöbyggnad/Miljöbyggnad iDrift hos SGBC, Sv...

SGBC stärker organisationen med ny utbildningschef

Karin Quinn rekryteras som ny utbildningschef hos SGBC. Hon kommer att ansvara för drift och utveckling av SGBC:s kurser och utbildningar....