Nu testas nästa del av Citylab-certifieringen

Nästa vecka startar betatesterna av nästa del av Citylab, Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Den nya delen – Citylab Guide för aktörer, ska fokusera på aktörers handlingsplaner i stadsutvecklingsprojekt. Under kommande veckor testas certifieringsmodellen skarpt av aktörer inom projekten Stockholm New i Stockholm, Norrtälje hamn i Norrtälje, Masthuggskajen i Göteborg och Västerbro i Lund.

Guiden finns ute på remiss till och med den 8 februari 2019 och planeras att lanseras den 7 maj 2019.

Vill du lämna synpunkter på remissen finns de dokument du behöver på denna sida.