Remissversion

Här kan du ladda ned remissversionen av Citylab Guide – Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Guiden ger aktörer i stadsutvecklingsprojekt vägledning för att uppnå hållbar stadsutveckling genom att certifiera sina handlingsplaner.

Så lämnar du ett remissvar
I dokumenten nedan får du information om hur du går till väga för att lämna ett remissvar.

Remissperioden pågår till och med den 8 februari 2019. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter för att slutresultatet ska nå högsta möjliga kvalité.