Remiss: Miljöbyggnad 4.0

Nu finns remissen ute för Miljöbyggnad 4.0 Nybyggnadsmanual.

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualgeneration för certifieringssystemet Miljöbyggnad. Fokus för arbetet med Miljöbyggnad 4.0. är att anpassa systemet till EU-taxonomin, för att säkerställa att du som certifierat din byggnad lever upp till de nya krav taxonomin ställer på hållbara byggnader.

Senast den 2 september kl. 24.00 kan remissvar skickas in. Mer information samt remissdokument finns att hämta här.

Den 24 augusti hålls ett webbinarium om remissen. Läs mer om detta och anmäl dig här.