REMISS: Miljöbyggnad 4.0

Arbetet med att utveckla nästa generation av Miljöbyggnad påbörjades tidigare i år och förslag på ändringar ligger nu ute på remiss. Vi välkomnar synpunkter från både SGBC:s medlemmar och andra parter som vill bidra till utvecklingen.

Inför att SGBC släpper nya eller uppdaterade manualer görs en så kallad öppen remiss. Detta för att SGBC:s medlemmar och andra berörda parter ska få möjlighet att lämna synpunkter innan nya manualer lanseras.

Syftet med utvecklingen av Miljöbyggnad 4.0 är framför allt att harmonisera certifieringssystemet med EU-taxonomin (kap 7.1). Underlaget för denna remiss är ett förslag på vad Miljöbyggnad 4.0 ska innehålla.

Den 24 augusti hålls ett webbinar där remissen presenteras. Läs mer om detta och anmäl dig här. Notera att synpunkter och remissvar inte kan lämnas under webbinariet utan ska skickas in med svarsformuläret.

Vill du eller din organisation lämna svar på remissen skickas detta senast den 2 september kl. 24.00.

Du hittar remissmaterialet nedan: