Remiss: Miljöbyggnad 4.0 Ombyggnad

Arbetet med att utveckla Miljöbyggnad 4.0 ombyggnadsmanual påbörjades tidigare i år och förslag på ändringar ligger nu ute på remiss. Vi välkomnar synpunkter från både SGBC:s medlemmar och andra parter som vill bidra till utvecklingen.

Syftet med utvecklingen av Miljöbyggnad 4.0 Ombyggnad är framför allt att ta fram ett arbetssätt som speglar de olika förutsättningar som återfinns i ombyggnationer, där omfattning och eventuella begränsningar, gör att det inte går att hantera som vid nybyggnationer. Kriterierna behöver därför matcha det och görs genom en större valfrihet bland kriterierna. Eftersom det i grunden handlar om befintliga byggnader som görs om, vill man att Ombyggnad inom Miljöbyggnad ska närma sig Miljöbyggnad iDrift.

Underlaget för denna remiss är ett förslag på vad Miljöbyggnad 4.0 Ombyggnad ska innehålla och hur det ska hanteras.

Vill du eller din organisation lämna svar på remissen skickas detta senast den 15 maj kl. 24.00.

Du hittar remissmaterialet nedan:

Remissbrev

Remiss manual

Remissformulär