Kurser och workshop i Citylab Copy

Citylab är ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling som ger stöd till projekt att uppnå de globala målen och Sveriges miljömål.

Stadsutvecklingsprojekt som använder Citylab utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt för att främja hållbarhet i hela staden eller orten. Attraktiva miljöer, goda ambitioner och innovativa lösningar premieras. Certifieringen underlättar kommunikation och marknadsföring av projektets hållbarhetsarbete

Vill du veta hur Citylab kan vara ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmål i ett stadsutvecklingsprojekt? Vill du få de kunskaper som rustar dig för att samordna ett Citylabprojekt? Då är detta kursen för dig
Som stöd i arbetet med Citylab erbjuder vi olika utbildningar och workshops till projekt.

Läs mer om Citylab här. Läs mer om våra öppna kurser och våra workshops nedan.

Workshop i Citylab-projekt

Våra workshops hålls ute på ert företag, vi kommer ut och anpassar innehållet till just ert projekt

En workshop omfattar en halvdag, då korta föreläsningar varvas med workshopövningar.
Det finns två olika workshops du kan boka, Uppstartsworkshop och Manualworkshop.