Sue Clark

Sue Clark är projektledare med inriktning mot hållbarhet på Tengbom. Hon är utbildad arkitekt men har arbetat inom hållbarhetsbranschen sedan år 2007, framförallt med LEED. Sue har tidigare varit chef för internationella projekt på SGBC. I dagsläget undervisar hon i WELL eftersom intresset för hälsa och välmående i byggnader och stadsdelar växer.

Varför vill du hålla kurs för SGBC?

Som Sveriges främsta ideélla förening för hållbart samhällsbyggande är SGBC rätt forum att sprida kunskap om WELL och övriga hållbarhetsfrågor, och som kursledare vill jag dela med mig av min passion med våra kursdeltagare.

Beskriv vad som inspirerar dig som kursledare.

Det jag tycker är spännande med våra WELL-kurser är mångfalden i grupperna: vi har bland annat konsulter, byggherrar, forskare, specialistkonsulter och även hälsovårdexperter bland kursdeltagarna. Jag tycker våra diskussioner blir allt mer givande på grund av olika intressen som finns i gruppen och jag lär mig något nytt av kursdeltagarna varje gång.

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

WELL är ett globalt system som kommer behöva svenska tolkningar och anpassningar för att underlätta genomförande och certifieringsprocessen. Jag har en viktig roll i att sprida nyheterna om utvecklingen och förklara för kursdeltagarna hur WELL är en komplement till svensk byggpraxis för att skapa en bättre fysisk och social miljö.